زندگینامه عمار یاسر

خلاصه ای از زندگی نامه عمار یاسر

عمار پسر یاسر و سمیه از مسلمان های اولیه و پیشگام و نخستین شهدا بود.
او در قبیله بنی مخزوم حدودا 57 سال پیش از هجرت پیامبر اکرم به دنیا آمد.
او در سالهای اولیه بعثت و در سن 48 سالگی مسلمان شد و از آن پس متحمل رنج و دردهای بسیاری در این راه شد.

به دلیل اینکه از یمن مهاجرت کرده بود در جامعه شهر مکه پست محسوب میشد و فردی مستضعف بود.

عمار به علت شکنجه هایی که از سوی مشرکان مکه میدید با عده ای دیگر از مسلمانان راهی حبشه شد،
سپس با آرام شدن مکه به آن بازگشت و بعد هم به مدینه مهاجرت کرد.

عمار بن یاسر در همراهی رسول خدا در جنگهای احد، بدر و … از پیشگامان لشکریان اسلام بود.
او به همراه مقداد و ابوذر پس از رحلت پیامبر جزو هسته ی اصلی تشیع محسوب میشد.

 

او از مخالفین سقیفه و از یاران نزدیک حضرت علی ع بود.
او در نبرد یبرد یمامه که برای دفاع از اسلام بود گوشش را از دست داد.
در دوره عمر مدتی والی کوفه بود و در دوره عثمان به علت مخالفت با حکومتش بار دیگر در راه خدا جانباز شد.

پس از کشته شدن عثمان؛ عمار از جمله کسانی بود که مردم را به بیعت با علی ع دعوت میکرد.
پس از آن هم از مشاوران و همراهان همیشگی حضرت بود و به همراهی او در نبردهایی مانند صفین و جمل حضور یافت.
وی در سن 94 سالگی در جنگ صفین با ضربه شمشیر به شهادت نائل شد.

 

همچنین بخوانید: جوان انقلابی از منظر رهبر معظم انقلاب چه ویژگی هایی دارد؟