تاثیر فعالیت گروه های جهادی در عرصه های مختلف اجتماعی

تاثیر فعالیت گروه های جهادی در عرصه های مختلف اجتماعی

گروه‌ های جهادی هر یک با هدفی وارد عرصه کار و تلاش میشوند.
برخی عمرانی، برخی سلامت، برخی فرهنگی و …
عده ای نیز فعالیت های علمی را در دستور کار خود قرار میدهند.
فعالیت های علمی دانشجویان شامل بررسی علل درجا زدن سطح علمی افراد در مناطق محروم
تلاش برای یافتن راه حل و کوشش برای پیاده سازی و اجرای راهکارهای عبور از سد این مشکلات علمی است.

همچننی دانشجویان علاوه بر این زحمات اندوخته ای نیز برای خود به لحاظ تجربه علم آموزی کسب میکنند.

این روز های اگر گروه های جهادی را با گروهایی که در دوران انقلاب مشغول به فعالیت بودند بررسی کنیم،
متوجه میشویم که بسیار تخصصی تر و با برنامه تر عمل میکنند.
اما مهترین مسئله ای که اینجا مطرح است ریشه یابی مشکلات است و همچنین تببین یک برنامه مدون برای حل کردن حجم زیادی از مشکلات است.

و اما فرهنگ مهمترین مسئله ای است که باید به آن پرداخته شود.
فرهنگ درست است که پیشرفت ها و موفقیت ها را میسر میکند.
متاسفانه در مناطق محروم نبود فرهنگ های درست و پایبندی به آداب غلط مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است که باید به آنها پرداخته شود.

همچنین بخوانید: ضرورت وجود ولایت در جامعه