ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی

ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی

دفاع از ولی فقیه زمان و ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی معنایی دیگر دارد.
شاید شما هم این جمله معروف را شنیده باشد “از ولایت فقیه پشتیبانی و اسلام را یاری کنید”.
به راستی چطور ی شود که عده ای از جملات رنگ و بو اثر دیگری دارند.
چرا این جمله در وصیت نامه شهید ولی الهی در جان بسیاری از مخاطبان می نشیند
و هزاران ساعت فعالیت ضد تبلیغاتی رسانه های جهان و ساعت ها تلاش اتاق فکر های سهیونیستی را به نابودی می کشد.

شهید سید حمزه ولی الهی در فرازی از وصیت نامه خود خطاب به تمامی کسانی که یک زمانی وصیت نامه او را مطالعه می کنند
می گوید: از ولایت فقیه پشتیبانی کنید تا اسلام را یاری کنید.

این سخن بر قلم یک نوجوان 18 ساله جاری شده است
مگر او حقیقت این عالم را چگونه یافته است که اینچنین زیبا و اثر گزار قلم می زند.
اصلا درک او از ولایت فقیه به چه میزان عمیق بوده است که به این زیبایی بیان کرده است.
او از آینده چه میداند و خود را سرباز که میداند و برای دفاع از کدام حقیقت می نویسد.

در شهرستان زرندیه و در روستای حکیم آباد نوجوانی چشم بر عالم هستی گشود
که نام او را سید حمزه نهادند.
سید حمزه ولی الهی در سن هجده سالگی و در تاریخ 11 آبان ماه 1361 جام شهادت نوشید و تا ابد جاودانه شد.
شهید ولی الله حتی تا زمانی که زنده بود با در دست گرفتن جان خود و حظور در جبهه های نبرد حق علیه باطل پشتیبان ولی فقیه بود
و بعد از شهادت خود نیز با قلم و جمله ای کوتاه و به یادماندنی در وصیت نامه خود در ذهن ها جاودانه شد.

ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی
ولایت فقیه در وصیت نامه شهید ولی الهی