پاسخ به ندای این عمار

پاسخ به ندای این عمار

پاسخ به ندای این عمار می تواند ضامن خوشبختی و سعادت بشر را در راستای حمایت از دین مبین شیعه و اسلام ناب محمدی فراهم کند.

به راستی طبق روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر فرد مسلمان نسبت به اهل بیت علیهم السلام چهار وظیفه مهم دارد؛
یک: آنها را یاری کند، دو:حاجت ایشان را برآورده کند
سه و چهار: محبت اهل بیت(ع) را در زبان و قلب داشته و آنها را کمک کند.

زمانی که ندای این عمار سرداده می شود برای یاری دین تشیع مانند زمان پیامبر صلی الله علیه و آله
باید به میدان عمل وارد شد و به یاری دین شتافت.
محبت و یاری رساندن به اهل بیت در زمان مصادیقی دارد از جمله می توان به حضور در مجلس عزای اهل بیت(ع)،
نماز اول وقت، داشتن اخلاق نیکو، پرداخت خمس و زکات و کمک به حرم امامان(ع)،
حمایت از علمای اسلام و ولایت فقیه از مصادیق یاری رساندن و محبت به اهل بیت(ع) اشاره کرد.

دشمنان دین اسلام ناب محمدی و مکتب تشیع از هر راهی استفاده می کنند که ضربه های کاری بر پیکر دین وارد کنند
این هوشیاری و موقعیت شناسی مسلمانان است که دشمن را در دشمنی های خود ناکام می گذارد.
همانگونه که در زمان امام حسین فریاد هل من ناصر ینصرنی سرداده شد و کسانی که این ندا را از زبان فرزند رسول خدا شنیدند
و به یاری او نشتافتند و آن غم بزرگ در عالم فراگیر شد
و با گذشت بیش از هزار و چهارصد سال دلهای مردم جهان را در آتش این داغ بزرگ می سوزاند
زمانی که ندای این عمار نیز برای روشنگری و شناخت دشمن و یاری حق بر علیه باطل سرداده می شود
باید با جدیت به آن پاسخ مناسب داد تا کربلایی دیگر بر پا نشود.

پاسخ به ندای این عمار
پاسخ به ندای این عمار