پاسخ به ندای این عمار

پاسخ به ندای این عمار

پاسخ به ندای این عمار پاسخ به ندای این عمار می تواند ضامن خوشبختی و سعادت بشر را در راستای حمایت از دین مبین شیعه و اسلام ناب محمدی فراهم کند. به راستی طبق روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر فرد مسلمان نسبت به اهل بیت علیهم السلام چهار وظیفه مهم دارد؛…

ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی

ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی

ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی دفاع از ولی فقیه زمان و ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی معنایی دیگر دارد. شاید شما هم این جمله معروف را شنیده باشد “از ولایت فقیه پشتیبانی و اسلام را یاری کنید”. به راستی چطور ی شود که عده ای…