وظایف دانشجو از دید رهبر انقلاب

وظایف دانشجو از دید رهبر انقلاب

وظایف دانشجو از دید رهبر انقلاب مهمترین وظایف دانشجو در اهمیت اول، دانشجو باید به دنبال خودسازی باشد. با تربیت دینی خودش را بسازد. معلم و تربیت با معلم خوب است اما اشخاص باید خود یک واعظ درون داشته باشند تا با آن نفسشان را بسازند. در حد خودش احکام الهی را بزرگ بشمارند و…

تاثیر فعالیت گروه های جهادی در عرصه های مختلف اجتماعی

تاثیر فعالیت گروه های جهادی در عرصه های مختلف اجتماعی

تاثیر فعالیت گروه های جهادی در عرصه های مختلف اجتماعی گروه‌ های جهادی هر یک با هدفی وارد عرصه کار و تلاش میشوند. برخی عمرانی، برخی سلامت، برخی فرهنگی و … عده ای نیز فعالیت های علمی را در دستور کار خود قرار میدهند. فعالیت های علمی دانشجویان شامل بررسی علل درجا زدن سطح علمی…

ضرورت وجود ولایت در جامعه

ضرورت وجود ولایت در جامعه

ضرورت وجود ولایت در جامعه همواره اموری در جامعه هست که استحکام نظام اجتماعی بر پایه آنها است. و این امور از وظایفه افراد آن جامعه نیست. اموری مانند ولایت و قضاوت و دستورات دفاع و جنگ در مواقع اضطراری. این ها نمیتوانند بر عهده هر کسی باشند بلکه فردی که مسئول آن جامعه است…