نقش شعار در اندیشه شیعه

نقش شعار در اندیشه شیعه

نقش شعار در اندیشه شیعه نقش شعار در اندیشه شیعه را باید در تاریخ صدر اسلام بررسی کرد. برخی از شنیدن کلمه شعار حرف های بدون عمل را تداعی می کنند در حالی که شعار و رجز در اندیشه ناب شیعه نشان دهنده هدف و مکتب هر فردی است. و شعار و رجز واقعی را…

پاسخ به ندای این عمار

پاسخ به ندای این عمار

پاسخ به ندای این عمار پاسخ به ندای این عمار می تواند ضامن خوشبختی و سعادت بشر را در راستای حمایت از دین مبین شیعه و اسلام ناب محمدی فراهم کند. به راستی طبق روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر فرد مسلمان نسبت به اهل بیت علیهم السلام چهار وظیفه مهم دارد؛…