پاسخ به ندای این عمار

پاسخ به ندای این عمار

پاسخ به ندای این عمار پاسخ به ندای این عمار می تواند ضامن خوشبختی و سعادت بشر را در راستای حمایت از دین مبین شیعه و اسلام ناب محمدی فراهم کند. به راستی طبق روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر فرد مسلمان نسبت به اهل بیت علیهم السلام چهار وظیفه مهم دارد؛…