ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی

ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی

ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی دفاع از ولی فقیه زمان و ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی معنایی دیگر دارد. شاید شما هم این جمله معروف را شنیده باشد “از ولایت فقیه پشتیبانی و اسلام را یاری کنید”. به راستی چطور ی شود که عده ای…