ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی

ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی

ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی دفاع از ولی فقیه زمان و ولایت فقیه در وصیت نامه شهید سید حمزه ولی الهی معنایی دیگر دارد. شاید شما هم این جمله معروف را شنیده باشد “از ولایت فقیه پشتیبانی و اسلام را یاری کنید”. به راستی چطور ی شود که عده ای…

ضرورت وجود ولایت در جامعه

ضرورت وجود ولایت در جامعه

ضرورت وجود ولایت در جامعه همواره اموری در جامعه هست که استحکام نظام اجتماعی بر پایه آنها است. و این امور از وظایفه افراد آن جامعه نیست. اموری مانند ولایت و قضاوت و دستورات دفاع و جنگ در مواقع اضطراری. این ها نمیتوانند بر عهده هر کسی باشند بلکه فردی که مسئول آن جامعه است…